Επίσημος διανομέας για Κύπρο και Ελλάδα της InterPuls S.p.A.

Αποκλειστικός διανομέας προϊόντων automation της InterPuls S.p.A. για Κύπρο και Ελλάδα

Η SPNA INVESTMENTS LTD προσφέρει στους ενδιαφερόμενους επενδυτές turn key projects στο χώρο της εκτροφής παραγωγικών ζώων σε Κύπρο και Ελλάδα. Επίσης έχει τη δυνατότητα να παρέχει και κάθε είδους ζωοτεχνικό μηχανολογικό εξοπλισμό.


Authorized distributor of InterPuls S.p.A. products

SPNA INVESTMENTS LTD offers to interested investors turn key projects in the field of animal husbandry production in Cyprus and Greece. It also has the ability to provide any kind of zootechnical machinery.


τηλ/fax (+357) 25369727 info@spna.eu